W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2002

Pembekalan Dan Pemasangan Tayar Dan Tiub Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 01 Julai 2004 Hingga 30 Jun 2005 - PMS/UKP/4/2002(Tambahan Kedua)
Pembekalan Dan Pemasangan Tayar Dan Tiub Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 01 Julai 2002 Hingga 30 Jun 2004 - PMS/UKP/4/2002
Membekal & Menjahit, Menjahit Dan Membekal Kain Pakaian Seragam Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 01 April 2002 Hingga 31 Mac 2004 - PMS/UKP/2/2002
Pembekalan Dan Penghantaran Meja Murid Berlaci (Berkunci) Bagi Sekolah-Sekolah Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 15hb. Februari 2004 Hingga 14hb. Februari 2005 - PMS/UKP/1/2001(Tambahan Kedua)
Pembekalan Dan Penghantaran Meja Murid Berlaci (Berkunci) Bagi Sekolah-Sekolah Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 15 Februari 2002 Hingga 14 Februari 2004 - PMS/UKP/1/2002(Tambahan Pertama)
Pembekalan Dan Penghantaran Meja Murid Berlaci (Berkunci) Bagi Sekolah-Sekolah Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 15 Februari 2002 Hingga 14 Februari 2004 - PMS/UKP/1/2002