W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2014

Bil 2 Tahun 2014 - Peringatan Berkenaan Penyediaan Anggaran Harga Jabatan Bagi Tender
Bil Perkara Dibatalkan
No.Rujukan Lama Tarikh Kuatkuasa Pembatalan
No.Rujukan Baru
1. Peringatan Berkenaan Penyediaan Anggaran Harga Jabatan Bagi Tender  Bil 2 tahun 2014 03-07-2014 Pekeliling 1PP PK2/2013 Para 8(viii)

 

 

Bil 1 Tahun 2014 - Peringatan Berkenaan Prosedur Penutupan Tawaran Tender

DIBATALKAN - merujuk Pekeliling PPP Bahagian