W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2010

Bil 5 Tahun 2010 - Pemansuhan Kontrak Pusat Pembekalan Dan Penghantaran Kertas Fotostat/ Pendua Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan
Bil 3 Tahun 2010 : Laman Web Perbendaharaan Malaysia Sabah
Bil 2 Tahun 2010 - Pelawaan Kontraktor Kerja Di Semenanjung, Sabah Dan Sarawak
Bil Perkara Dibatalkan
No.Rujukan Lama Tarikh Kuatkuasa No.Rujukan Baru
1. Pelawaan Kontraktor Kerja Di Semenanjung, Sabah Dan Sarawak Bil 2 Tahun 2010 03-07-2014 Pekeliling 1PP PK2/2013 Para 7(i)
2.

Laman Web Perbendaharaan Malaysia Sabah

Bil 3 Tahun 2010 03-07-2014 -

3.

 

Pemansuhan Kontrak Pusat Pembekalan Dan Penghantaran Kertas Fotostat/ Pendua Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan

Bil 5 Tahun 2010

 

03-07-2014

 

-