W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2009

Bil 1 Tahun 2009 - Pindaan Had Nilai Dan Kuasa Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah (LPPS)
Bil Perkara Dibatalkan
No.Rujukan Lama Tarikh Kuatkuasa Pembatalan
No.Rujukan Baru
1. Pindaan Had Nilai Dan Kuasa Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah (LPPS)     Bil 1 Tahun 2009 03-07-2014 Pekeliling 1PP PK2/2013