W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2008

Bil 2 Tahun 2008 - Tempoh Bayaran Di Bawah Ap 58
Bil 1 Tahun 2008 - Senarai Syarikat Kontraktor Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Dibatalkan Perkhidmatan Dan Lembaga Pengarah/ Pemilik Modal Disenaraihitam
Bil Perkara Dibatalkan
No.Rujukan Lama Tarikh Kuatkuasa Pembatalan
No.Rujukan Baru
1. Senarai Syarikat Kontraktor Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Dibatalkan Perkhidmatan Dan Lembaga Pengarah/ Pemilik Modal Disenaraihitam Bil 1 Tahun 2008 03-07-2014 -
2. Tempoh Bayaran Di Bawah Ap 58 Bil 2 tahun 2008 03-07-2014
Surat Edaran PMS Bil 1 Tahun 2010